suka hodowlana / breeding female - BassBanda - Hodowla Basset Hound

Idź do spisu treści

Menu główne

suka hodowlana / breeding female

Samanta Orlena UnitaSamanta Orlena Unita
ur. / born 15.01.2010
Młodzieżowy Champion Polski
Champion Polski
3x BOB
3 x CWC
4 x CAC
res. CACiB

Nasza pannica - Stówa

Stówcia trafiła do nas 15 marca 2010 roku. Od początku była bardzo odważnym, towarzyskim, żywiołowym, a wręcz szalonym psem. Z typowym dla basseta uporem domaga się pieszczoch i spacerów po lesie, a jej hobby to... kradzieże. Stówa to straszny złodziejaszek! Oj, aż ciężko zliczyć, co ta dziewczyna porwała, ale zdecydowanie jej przysmakiem są: dziecięce pluszaki, płatki owsiane i mleko w kartonie (na szczęście nie zjada kartonu). Tę nieszkodliwą pasję równoważy fakt, że Stówcia jest sunią wielkiego serca i charakteru, czego doświadczamy codziennie, obserwując wielką psicę w kontakcie z dziećmi i przyrodą.
W swoim debiucie wystawowym na wystawie międzynarodowej w Kielcach Stówka wystartowała w klasie młodzieży i wyjechała z tytułem najlepszego psa w rasie. Kolejne wystawy przyniosły kolejne sukcesy, uwieńczone zdobyciem przez naszą suczkę tytułu Młodzieżowego, a następnie już dorosłego Championa Polski. W związku z powiększeniem się naszej dwunożnej rodziny, temat dzieci Stówci musiał zostać przesunięty. Mamy jednak nadzieję, że uda się go zrealizować już niebawem, a wtedy nasza dziewczyna będzie mogła się wykazać na kolejnym polu.

Our lady Stówa

Stówcia arrived at our house on 15 th March 2010. She's been very brave, friendly, spontaneous and even crazy dog from the start. With the stubbornness typical for Bassets she insists on caresses and walks in the wood and her hobby is... stealing! It's difficult to count, what kind of things she hasnt stolen, but her favourites are: my kids' mascots, porridge oats and milk from the carton (luckily she doesn't eat the carton). This harmless passion is balanced by the fact that Stówcia is a girl of the great heart and character, which we can experience every day, watching the big bitch during the contact with the children and nature.
During her debut on the International Dog Show in Kielce, Stówka started in junior class and she left with the Best Dog in Breed title. Next shows became the next successes crowned with the title of Polish Junior Champion and later an adult Polish Champion. Because of enlarging of our two legged family, the topic of Stówcia's children had to be moved over. Nevertheless we hope to accomplish it soon and our girl could show off on the other field.

RODOWÓD / PEDIGREE

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego