wystawy / shows - BassBanda - Hodowla Basset Hound

Idź do spisu treści

Menu główne

wystawy / shows

Galeria zawierające zdjęcia z wystaw, na których byliśmy:
- zdjęcia z oceny sędziowskiej
- zdjęcia w ruchu i postawie
- zdjęcia okołoringowe

The gallery consists of photos from the Dog Shows we took part in:
- photos from the judge's evaluation
- in the move and posing
- photos from around the ring

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego